Menu
header_verbrauchsmaterialien.jpg
SERVICENUMRE

Service

+45 70 10 15 33

WashTec A/S

Guldalderen 10

2640 Hedehusene

Kontaktformular

Vaske- og pleiekemi

Effektiv. Lønsom.
Miljøvenlig.

Som udbyder af alle produkter til bilvask benytter vi os af vaske- og pleieprodukter, der udvikles og fremstilles af vores datterselskab WashTec kemi. Det kan f.eks. være rengørings- og plejemidler til bilvask eller specielle vandbehandlingsløsninger. Alle WashTec-kemiprodukter er effektive, lønsomme og lever op til meget strenge miljøkrav.

Mann prüft Ersatzteilverfügbarkeit

Stærke partnere: WashTec maskiner og kemi

 

WashTec kemi er et perfekt supplement til WashTec´s vasketeknik. Alle kemiprodukter er perfekt gearet til opgaven i WashTec portalanlæg, vasketunneler og SB-anlæg. Produkterne udvikles og fremstilles i tæt samarbejde med WashTec´s udviklingsafdeling. På den måde benytter vi os af synergieffekter for at opnå det bedste resultat for dig og dine kunder.

WashTec kemi skåner billakken, børster, tekstilmaterialer og anlæg og leverer flotte vaske- og tørreresultater uden striber og fugtpletter. WashTec-kemiprodukter lever naturligvis op til strenge miljøstandarder.

Innovative produkter og processer

 

WashTec kemi overbeviser i kraft af intelligente løsninger til optimale processer, nem håndtering og flotte vaskeresultater.

Et andet eksempel er TecsLine-serien, der består af perfekt afstemte vaske- og plejeprodukter, der scorer topresultater på hvert procestrin, fra forvask til tørring. TecsLine kan fint anvendes i vasketunneler, portalvaskeanlæg og SB-anlæg.

Miljøvenlige recepturer

I forbindelse med udvikling og fremstilling af WashTec-kemiprodukterne overholdes alle miljø- og sundhedsstandarder. Der benyttes ingen giftige eller miljøfarlige stoffer og der gives så vidt muligt afkald på farve- og duftstoffer, emulgatorer og lignende stoffer.

Alle produkter i serien WashTec ecoline er biologisk nedbrydelige, miljøvenlige og sikrer effektiv udskillelse i vandbehandlingsanlæg.

Nyt på markedet: Hele viften af WashTec-produkter er fri for nitrilotrieddikesyre (NTA). Bestemte produkter lever desuden op til kravene i ÖNORM,  Nordic Ecolabels (Svanemærket) og DHI-normen.

Alle WashTec-vaskekemi produkter er koncentrater, der fortyndes og doseres automatisk i vaskehallerne. På grund af deres højkoncentrerede sammensætning kan de doseres sparsomt. Brug af koncentrater kan reducere forbruget, transportudgifter og udstødningsemissioner med op til 70 procent.

Læs mere om WashTec-kemiprodukter her.