Menu
Schließen
SERVICENUMRE

Service

+45 70 10 15 33

WashTec A/S

Guldalderen 10

2640 Hedehusene

 

 

Kontaktformular

#askwashtec

Altid up to date! De seneste #askwashtec billeder, du har uploadet.

Uploadet af: DirtyJulie

Uploadet af: Smokymcpott84

Uploadet af: Smokymcpott84

Uploadet af: Heikozi

Uploadet af: Mms

Uploadet af: Garda2019

Uploadet af: Adria

Uploadet af: Adria

Uploadet af: HeikoZi

Uploadet af: HeikoZi

Uploadet af: dirty birdy

Uploadet af: JoJo

Uploadet af: mms

Uploadet af: mms

Uploadet af: mms

Uploadet af: mms

Uploadet af: Mickael

Uploadet af: Hervé

Uploadet af: Olga

Uploadet af: Fabrice

Uploadet af: Fabrice

Uploadet af: Fabrice

Uploadet af: Marie

Uploadet af: Richard

Uploadet af: Sebastien

Uploadet af: AlexH

Uploadet af: astronomicum

Uploadet af: HB6

Uploadet af: Hazel

Uploadet af: HB6

Uploadet af: anirahtak

Uploadet af: Marine

Uploadet af: Marine

Uploadet af: Marine

Uploadet af: Adrian

Uploadet af: Adrian

Uploadet af: HB06

Uploadet af: HB06

Uploadet af: HB06

Uploadet af: HB06

Uploadet af: HB06

Uploadet af: HB06

Uploadet af: HB06

Uploadet af: HB06

Uploadet af: HB06

Uploadet af: HB06

Uploadet af: HB06

Uploadet af: HB06

Uploadet af: HB06

Uploadet af: Denys

Uploadet af: Denys

Uploadet af: Denys

Uploadet af: Denys

Uploadet af: marco raap

Uploadet af: Ideenlos

Uploadet af: HB6

Uploadet af: mms

Uploadet af: mms

Uploadet af: mms

Uploadet af: SillyJuly

Uploadet af: mms

Uploadet af: SillyJuly

Uploadet af: Miniman

Uploadet af: Miniman

Uploadet af: Washtec-Fan

Uploadet af: Finn88

Uploadet af: Rico8000

Uploadet af: WashTec

Uploadet af: carwashfan

Uploadet af: July

Vis os de mest beskidte biler, du har vasket, ved at uploade et billede af dem her!

Vi offentliggør dine billeder på washtec.dk og på vores kanaler på sociale medier (Facebook, Twitter, Instagram på “#askwashtec”). Vi håber på din forståelse for, at vi kun kan offentliggøre maks. et til tre billeder pr. person på vores online-medier. Redaktionen forbeholder sig ret til at oprette yderligere gallerier. Nummerpladerne gøres uigenkendelige inden offentliggørelse; billeder der viser personer eller andre ting ved siden af biler vil ikke blive brugt, men slettes med det samme. De indsamlede masterdata, med undtagelse af brugernavnet, vil kun blive brugt til interne formål og vil ikke blive offentliggjort eller videregivet til tredjeparter.

Upload billedfil: jpg/png (maks. 3)*

Du kan kun uploade filer med en samlet størrelse på maks. 10 MB

Generelle brugsbetingelser for upload af foto

Version 1/pr.: 6. juni 2019     

Brugen af WashTec foto-upload er baseret på nærværende brugsbetingelser, som du indgår med WashTec AG (herefter “WashTec”), Argonstraße 7, 86153 Augsburg, Tyskland. Du accepterer disse brugsbetingelser som bindende for din brug af programmet og/eller websitet. Derfor bedes du venligst at læse dem igennem. Hvis du ikke kan acceptere disse brugsbetingelser, kan du ikke bruge WashTec fotoupload. Du skal være myndig for at acceptere disse brugsbetingelser. Gem en kopi af disse brugsbetingelser.

1. WashTec har ret til at ændre disse brugsbetingelser fra tid til anden. Kontrollér venligst disse brugsbetingelser fra tid til anden for ændringer, du lægger mærke til ved udstedelsesdatoen. Hvis du deltager i kampagnen efter ændringer, der er foretaget i disse brugsbetingelser, accepterer du at være bundet af disse ændrede brugsbetingelser.

2. Du har ret til at bruge WashTec fotoupload, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

a. Kampagnen må kun bruges til private formål. Hverken kampagnen eller indhold, der er indsendt eller produceret med den, eller de websites og deres indhold, må bruges helt eller delvist af dig eller nogen tredjepart på nogen måde til nogen kommercielle eller forretningsmæssige formål. Du må ikke tilbyde brug af kampagnen, det indhold, der er overført eller produceret ved hjælp af det, adgang til websites eller deres indhold til tredjeparter mod betaling eller som en del af sponsorerede tjenester, og du må heller ikke distribuere indholdet af websitene eller indhold, der er produceret i forbindelse med selve kampagnen eller have det på lager til distribution eller noget andet kommercielt formål.

b. Brugen af WashTec fotoupload og det indhold, der er overført eller produceret ved hjælp af det, giver dig ikke status som ansat hos eller leverandør for WashTec.

c. Det er ikke tilladt at bruge og ændre ordet WashTec og figurative varemærker, der er gengivet på dette website. Enhver brug af disse varemærker er en krænkelse af et beskyttet varemærke og kan resultere i, at indehaveren af disse varemærker anlægger sag mod dig og anmoder dig om at undlade sådanne krænkelser.

d. Du undlader at foretage dig nogen som helst handlinger, der skader eller kan forringe websitets funktionalitet (f.eks. ved hjælp af software eller andre scripts). Hertil regnes brugen af “robot”, “spider” eller “offline reader” software, som automatisk genererer brugeranmodninger via internettet. Websitet må ikke ændres, overskrives, kopieres eller distribueres.

e. Fotouploadet må ikke ændres, redigeres, dekompileres, heller ikke ved hjælp af reverse engineering, lagres eller reproduceres.

f. Du må kun bruge WashTec fotoupload til at overføre eller behandle indhold, især billeder, tekst og grafik, som du har tilsvarende brugsrettigheder til.

g. Hvis du uploader indhold til WashTec’s website, erklærer du også, at du har alle nødvendige rettigheder til at bruge det pågældende indhold, samt at du har ret til at bruge det på vores websites. Du er ansvarlig for indholdet og dets effekter over for tredjeparter; derfor fritager du WashTec og dennes medarbejdere og stedfortrædende agenter for noget som helst ansvar, medmindre de eller WashTec selv har handlet forsætligt eller med grov uagtsomhed.

h. Du giver WashTec en uigenkaldelig og ikke-eksklusiv brugsret, som er ubegrænset i tid og rum, til indhold, du har produceret, redigeret eller overført med fotoupload ved hjælp af indhold, der er leveret af os. Brugsretten til WashTec omfatter ret til datalagring, redigering (dette inkluderer også retouchering af nummerplader), offentliggørelse (f.eks. også på kanaler på sociale medier), offentlig gengivelse, videregivelse til tredjeparter, ret til udsendelse på tv, ret til brug i reklamer og ret til gengivelse, herunder ret til at tildele underlicenser.

i. Du må ikke producere eller overføre ulovligt, forbudt eller diskriminerende indhold i forbindelse med kampagnen. Dette omfatter, men er ikke begrænset til indhold, som understøtter eller bifalder racisme, fanatisme, had eller fysisk vold af nogen art mod nogen gruppe eller enkeltperson og seksuel eller voldelig udnyttelse af nogen person, nogen tredjeparts rettigheder, herunder uden begrænsning udnyttelse af deres varemærker, ophavsrettigheder eller accessoriske ophavsrettigheder, eller uretmæssigt fornedrer eller fornærmer andre personer eller entiteter. Dette omfatter også planlægning, understøttelse eller opfordring til kriminelle handlinger af nogen art.
WashTec har ret til, især men ikke udelukkende af disse grunde, at slette indhold og blokere brugen af fotoupload.

3. WashTec bestræber sig på at sikre, at WashTec fotoupload fungerer korrekt, og at de tilknyttede websites drives korrekt.  Det kan dog ikke garanteres, at tilbuddet opfylder alle forventede krav og at det altid er tilgængeligt og uden afbrydelse, rettidigt, sikkert og fejlfrit. WashTec giver heller ikke nogen garanti med hensyn til de resultater, der kan opnås ved at benytte dette tilbud eller med hensyn til nøjagtigheden og pålideligheden af de oplysninger, der er tilgængelige på websitene.

Erstatningskrav mod WashTec er udelukket uanset de juridiske grundlag, medmindre WashTec, dennes juridiske repræsentanter eller stedfortrædende agenter har handlet med forsæt eller grov uagtsomhed. WashTec er kun ansvarlig for simpel uagtsomhed, hvis WashTec, dennes juridiske repræsentanter eller ledende medarbejdere eller stedfortrædende agenter har misligholdt en kontraktlig forpligtelse, som er væsentlig for at opnå formålet med kontrakten. Dette gælder ikke i tilfælde af erstatningskrav som følge af påbudt lovbestemt ansvar, såsom skade på liv, legeme eller sundhed. Såfremt WashTec er ansvarlig for simpel uagtsomhed, skal erstatningskravet være begrænset til forudselige skader, der er typisk for kontrakten.

Undtagelsen fra erstatningspligten gælder også for selskaber, der er tilknyttet WashTec og de ansattes, arbejdstageres, medarbejderes, repræsentanters, aktionærers personlige ansvar samt det personlige ansvar af stedfortrædende agenter for WashTec og/eller selskaber, der er tilknyttet WashTec.

4. Nærværende brugsbetingelser er underlagt tysk lovgivning.

5. Hvis nogen bestemmelse i disse brugsbetingelser er eller bliver ugyldig, påvirker dette ikke gyldigheden af de øvrige bestemmelser. Den ugyldige bestemmelse skal erstattes med en bestemmelse, der bedst svarer til det påtænkte økonomiske formål, og som muliggør det på en juridisk tilladt måde. Det samme gælder, hvis denne aftale indeholder et smuthul, som parterne ville have lukket, hvis de havde haft kendskab til dette smuthul.

Jeg har læst hele privatlivspolitikken på Privatlivssiden for WashTec AG


Felter, der er markeret med en stjerne *, skal udfyldes.