Menu
header_footermenu_datenschutz_082023_01.jpg
 Schließen
SERVICENUMRE

Service

+45 70 10 15 33

WashTec A/S

Guldalderen 10

2640 Hedehusene

Kontaktformular

Impress

Impress

Information ifølge teletjenesteloven

WashTec A/S  
Guldalderen 10
2640 Hedehusene
Denmark

Phone: +45 70 10 15 33
E-Mail: info[at]washtec.dk

Managing Director: Morten Dale
Registration / CVR-Nr: 16574317

Retslige bemærkninger

Copyright © WashTec A/S, Hedehusene, Denmark. Alle rettigheder forbeholdt. Tekst, billeder, grafik samt layout på WashTec A/S   Website er beskyttet af ophavsretten og andre beskyttelsesordninger. Denne websides indhold må ikke kopieres, mangfoldiggøres, ændres eller gøres tilgængelige for tredjemand med kommercielt formå.

Varemærker
For så vidt intet andet er angivet er alle varemærker varemærkebeskyttede. Dette gælder i særdeleshed for mærker, firmalogoer og symboler.

Ansvar
Denne webside er blevet fremstillet med størst mulig omhu. Alligevel kan der ikke garanteres for fejlfrihed og de indeholdte informationers nøjagtighed. Ethvert erstatningsansvar for skader, der opstår direkte eller indirekte ved benyttelse af denne webside, udelukkes, for så vidt dette ikke er sket med forsæt eller skyldes grov uagtsomhed.

Links
WashTec A/S  påtager sig intet ansvar elle garanti for indholdet af websider, som der henvises direkte eller indirekte til fra vores webside. Besøgende følger forbindelser til andre websider og hjemmesider på eget ansvar og skal benytte dem efter benyttelsesbetingelserne for den pågældende webside.

Licens
Den på denne websides indeholdte ejendom som patenter, mærker og ophavsrettigheder er beskyttet. Der bliver på denne webside ikke givet licens til benyttelse af WashTec A/S eller tredjemands ejendom.

 

 WashTec A/S