Menu
header_service_leasing_Vorteile_082023_NEU.jpg
 Schließen
SERVICENUMRE

Service

+45 70 10 15 33

WashTec A/S

Guldalderen 10

2640 Hedehusene

Kontaktformular

Fordele ved leasing

Fleksibilitet, planlægningssikkerhed
og meget mere.

Der er mange gode grunde til at vælge en leasingfinansiering: Fleksibilitet, planlægningssikkerhed samt positive skattemæssige og økonomiske fordele er blot nogle af dem. For at give dig et bedre grundlag at træffe din beslutning på, har vi her samlet nogle af dem. Derudover rådgiver vi dig gerne i en personlig samtale.

Generelle fordele ved leasing.

Du foretager investeringer uden brug af egenkapital (forudsat kreditværdighed) og skåner din kreditramme. Du træffer selv dine beslutninger og undgår at andre får indflydelse på dem, da du bevarer din likviditet, helt uafhængigt af kreditrammen i din bank.

Med en leasingaftale bliver det nemmere for dig at udligne konjunktursvingninger og følge med innovationsudviklingen.

Afhængigt af kontrakttype har du mulighed for at købe vaskeanlægget, når kontraktperioden udløber.

 

Regnskabsmæssigt og finansstrategisk styreinstrument.

I leasingperioden er du ganske vist ikke ejer af vaskeanlægget, men i vidt omfang agerer du som ejer. Det er f.eks. dig, der tager sig af alt hvad der har med vedligeholdelse af leasingobjektet og nødvendige forsikringer at gøre. Men naturligvis kan du altid spørge eksperterne fra WashTec Financial Services til råds.

Leasing er et attraktivt regnskabsmæssigt og finansstrategisk styre instrument. For det første bliver leasingobjekter opgjort hos leasingselskabet og ikke hos dig, og for det andet henhører leasingydelser under driftsudgifter, der kan trækkes fra i skat.

Fuld planlægningssikkerhed og stor fleksibilitet.

Fra starten ligger leasingydelsernes størrelse helt fast. De ligger tilmed uden for rente- og ratingsvingningernes indflydelsesområde og er derfor med til at skabe et sikkert beregningsgrundlag.

Du fører selv ordet i forbindelse med købsforhandlingerne om investeringsobjektet. Samtidigt aftaler du med leasinggiveren, hvor store ydelserne skal være, hvor længe vaskeanlægget skal stå til rådighed og hvad der skal ske, når leasingperioden udløber.

WashTec er naturligvis din kompetente partner i alle spørgsmål, der vedrører service og vedligeholdelse. En fuld serviceaftale giver dig den fornødne sikkerhed – det gælder såvel for portalvaskeanlæg og vasketunneler som for SB-vaskepladser og vaskeanlæg til erhvervskøretøjer.

 

Positiv likviditets-, regnskabs- og skatteffekt.

Da det er leasingselskabet, der står for finansiering af vaskeanlægget, vil der ikke ske likviditetsforringelse og/eller en udvidelse af fremmedkapitalen på investeringstidspunktet. Via leasingydelserne fordeles investeringsudgifterne efter ”pay-as-you-earn”-princippet over hele den periode, hvor vaskeanlægget er indtægtsgivende.

 

Positiv indflydelse på egenkapitalandelen.

Da leasinggiveren er den juridiske ejer af vaskeanlægget og dette forekommer i hans statusopgørelse, vil der ikke ske en ”forlængelse“ af din balancesum. Det vil have en positiv effekt på egenkapitalandelen, hvilket er vigtigt set ud fra en Basel-II/III-synsvinkel.

Leasingydelser henhører under driftsudgifter og er fradragsberettiget. Ved en egenkapitalfinansiering er det derimod kun gennem afskrivninger man kan opnå skattelettelser.

 

Effektivitetsgevinst og plads til innovationer.

Udover finansiering tilbyder WashTec Financial Services også ekstra service, lige fra brandforsikring til vedligeholdelse af leasede maskiner. Som leasingtager har du mulighed for at opnå effektivitetsgevinster gennem målrettet outsourcing.

Muligheden for at indgå fleksible leasingaftaler vil desuden gøre det nemmere for dig at tilpasse din maskinpark til den hurtige tekniske udvikling, uanset om du har et portalvaskeanlæg, en vasketunnel, et SB-anlæg eller et vaskeanlæg til f.eks. busser og lastbiler.

 

Disse emner kunne også interessere dig