Menu
header_unternehmen_umweltschutz_082023_NEU.jpg
 Schließen
SERVICENUMRE

Service

+45 70 10 15 33

WashTec A/S

Guldalderen 10

2640 Hedehusene

Kontaktformular

Miljøbeskyttelse

Vi skal værne om miljøet.

Dine kunder forventer ikke kun et perfekt vaskeresultat. Mindst lige så vigtigt for dem er miljøvenlig teknik og kemi. Og det er helt i tråd med vores egen filosofi. Miljøaspekter spiller ind i alle vores aktiviteter og beslutninger og i alle afdelinger af virksomheden, fra administration over HR og produktion til transport og genbrug.

Miljøengagement betyder fremskridt.

Det er vigtigt for os at handle i overensstemmelse med vores samvittighed, når det gælder miljøet, og vi arbejder løbende på at styrke vores position som førende udbyder af miljømæssigt ansvarlige produkter og serviceydelser gennem forbedringer inden for alle områder. Dette har medført store fremskridt inden for de seneste år. For eksempel har Washtec licens til at drive bilvaskeanlæg, der er certificeret med Nordens officielle miljømærke, Svanemærket. De svanemærkede vaskehaller lever op til skrappe krav til rensning af spildevandet, hvilket sparer miljøet for uønskede metaller som fx bly, krom og kobber. Det betyder også lavt vandforbrug, da man genbruger det rensede vand. Samtidig lever bilplejemidlerne op til skrappe kemikaliekrav.

 

Energibehov.

Gennem omfattende bygningsmoderniseringtiltag har vi fået reduceret varmetab, og desuden benytter vi energieffektive systemer til opvarmning, der bl.a. omfatter energigenvinding, luftcirkulation, fjernvarme, styringsteknik og bygningsisolering.

På vores hovedkontor og primære produktionsted i Augsburg bruger vi strøm, der stammer fra vedvarende energikilder. Andelen af den ”grønne“ strøm >60%, og dermed ligger vi langt over det tyske gennemsnit.

 

Genbrug og affald.

Vi prøver at undgå eller genbruge affald i det omfang det er muligt. Stort set alle de materialer, der går til fremstilling af vores anlæg, er genbrugsegnede. Udtjente maskiner bliver afmonteret og bortskaffet forsvarligt og restprodukter bliver genanvendt.

Udbudsspecifikationerne for udvikling af WashTec maskiner indeholder konkrete krav om maksimal genanvendelighed – så allerede i den tidligere fase er der fokus på dette.

 

Vi minimerer forbruget af frisk vand.

I forbindelse med bilvaskeanlæg er vand en uundværlig ressource. Men der er sket fremskridt med hensyn til vandforbruget. Således daler forbruget af frisk vand for hver ny generation af WashTec bilvaskeanlæg. Desuden er WashTec´s vandgenvindingsanlæg med til at reducere vandforbruget i forbindelse med bilvask markant, nemlig til 14-30 l pr. vask mod 120-170 l pr. vask uden vandbehandling.

Godt rustet til fremtiden
WashTec anlæg er et miljøvenligt alternativ til den manuelle bilvask, fordi der spares på vandressourcerne. Selv på markeder med knap så strenge miljøstandarder eller øget vandknaphed må man dog forvente, at der kommer mere regulering. I Nordeuropa ser man allerede nu en stramning af miljøreglerne, og i nogle lande diskuterer man, om den manuelle bilvask helt skal forbydes, som det er tilfældet i Tyskland. Alt dette øger potentialet for miljøvenlige bilvaskeanlæg med vandgenvindingssystemer. I Norden driver Washtec flere bilvaskeanlæg, der er certificeret med Svanemærket, og som dermed har dokumenteret et effektivt rensningsanlæg og et lavt forbrug af rent vand.

 

Vaskekemi uden skadelige stoffer.

WashTec - vaskekemien udvikles og fremstilles i samarbejde med vores udviklingsafdeling med bæredygtig brug af ressourcer som et bærende element. Der gives i videst muligt omfang afkald på farve- og duftstoffer, emulgatorer og lignende stoffer.

Alle WashTec-vaskekemiprodukter er koncentrater, der fortyndes og doseres automatisk i vaskeanlæggene. På grund af produkternes højkoncentrerede sammensætning kan de doseres meget sparsomt, og brugen af koncentrater er desuden med til at nedsætte forbruget, transportudgifterne og udstødningsemissionerne med op til 70 procent.

Kvalitet før kvantitet
Ved fremstilling af WashTec -kemiprodukter benyttes fortrinsvist en mindre mængde af et mere effektivt råstof eller en råstofkombination i stedet for en stor mængde af et standardprodukt, og der gives helt afkald på stoffer, der er klassificeret som giftige eller miljøfarlige. Mærkningspligtige, dvs. potentielt skadelige stoffer, erstattes så vidt muligt af ikke-mærkningspligtige stoffer.

 

Optimerede produktionsprocesser.

På alle WashTec´s lokaliteter har vi optimeret produktionsprocesserne ud fra miljømæssige aspekter, uanset om det er i Augsburg og Recklingshausen eller hos vore datterselskaber i USA, Kina og Tjekkiet.

Det fremgår også af de mange udmærkelser og certifikater, som vi har modtaget. I 2000 blev WashTec certificeret iht. ISO 14001. ISO-certificeringen er en internationalt accepteret standard, som danner grundlag for fastlæggelse af miljøledelse, og det kontrolleres jævnligt, at kravene overholdes. Certifikatet skal fornys hvert tredje år.

På vores lokalitet i Augsburg har vi ingen væsentlig udledning af forurenende stoffer, idet produktionsprocesserne overvejende er bygget op omkring pladeforarbejdning med en moderne maskinpark samt slutmontering af bestemte byggemoduler. Gennem røggas- og returluftrensning får vi reduceret udledningen af miljøforurenende stoffer til det teknisk mulige.

Alle produkter og produktkomponenter, der er miljøvenlige og ressourceskånende, bærer WashTec´s miljømærke.

 

Umweltpakt LogoDEKRA SiegelDEKRA SiegelVDA Siegel

Disse emner kunne også interessere dig