Menu
header_bewerbungsratgeber_2.jpg
 Schließen
SERVICENUMRE

Service

+45 70 10 15 33

WashTec A/S

Guldalderen 10

2640 Hedehusene

Kontaktformular

Ansøgningsvejledning

Kom godt fra start.

Det første indtryk er vigtigt. I vores ansøgningsvejledning kan du læse, hvad man især skal være opmærksom på, når man skriver en ansøgning eller forbereder sig på en jobsamtale. Kom godt fra start, når din arbejdshverdag skal til at begynde.

Ansøgningsskrivelse

En velgennemtænkt ansøgningsskrivelse vækker modtagerens interesse. Tænk altid på, at det første indtryk tæller. Undgå fejl og formulér dig på en letforståelig måde. Skriv højst en DIN-A4-side (f.eks. med skrifttypen Arial, str. 12 px). Pas på at du ikke kommer til at gentage oplysningerne i dit CV.

Overhold de gængse formalia: Adresse, overskrift, indledning, hovedafsnit, afslutning, sluthilsen med underskrift og oplysning om bilag.

Skrivelsen skal være overbevisende
Mange ansøgningsvejledere anbefaler at finde en kreativ indfaldsvinkel til ansøgningsskrivelser. Det er dog ikke et must. Det er helt i orden bare at skrive ”Jeg vil hermed gerne søge den ledige stilling inden for ...” Det giver ekstra point, hvis du allerede indledningsvist skriver, hvorfor du mener at du er en egnet kandidat: ”Som HD´er har jeg 5 års erhvervserfaring som salgschef for vaskeanlæg.” Skriv også, hvorfor du med din personlige baggrund og erfaring har de faglige kvalifikationer, som efterspørges i stillingsannoncen.

Fremhæv relevante sprog- og EDB-kendskaber, individuelle styrker og soft skills (bløde kompetencer). Undgå udsagn som ”Jeg er teamplayer“. Knyt hellere dine styrker sammen med konkrete projekter. Du kan f.eks. også nævne personer, der står til rådighed som reference. Afsluttende skriver du, hvornår du tidligst kan tiltræde stillingen og hvad du mener du skal have i løn (på årsbasis).

 

Jobsamtale

Jobsamtalen føres i øjenhøjde. Det er ikke en eksamenssituation, hvor man skal formidle sin viden eller svare rigtigt på de spørgsmål, der stilles. Målet med samtalen er at lære hinanden at kende og finde ud af, om man harmonerer med hinanden. Du kan også benytte lejligheden til at stille spørgsmål.

God forberedelse betyder meget
Inden du skal til samtale bør du informere dig om virksomheden, så du kan stille helt konkrete spørgsmål under samtalen og finde ud af, om stillingen virkelig passer til dig. Spørg ind til detaljer eller strategier (”Hvilke nyheder kommer der inden for portalvaskeanlæg og vasketunneler?” ”Hvad har WashTec som andre virksomheder ikke har?”). Du kan også spørge din samtalepartner direkte (”Hvorfor arbejder du hos WashTec?”, “Hvad kan du bedst li´ ved dit arbejde og hvad bryder du dig mindst om?”). Eller stil spørgsmål omkring udvælgelsesproceduren (”Hvad skal der videre ske efter samtalen?”). Dermed signalerer du, at du er interesseret i et samarbejde.

Fra en arbejdsgivervinkel er det almindelig at spørge ind til dine styrker og svagheder og til dine arbejdserfaringer. Undlad at gentage det, som du allerede har nævnt i din ansøgningsskrivelse. Ret i stedet fokus mod din arbejdsmetode og dine faglige og personlige prioriteter.

 

FAQ: Korrekt ansøgning

Skal jeg svare på alle spørgsmål under en jobsamtale?
Nej, det behøver du ikke. Du behøver heller ikke at svare sandfærdigt på utilstedelige spørgsmål. Her er det juridisk tilladt at ”stikke en løgn”. Utilstedelige spørgsmål kan f.eks. være spørgsmål vedr. graviditet, familieplanlægning, politiske aktiviteter, politisk og religiøst tilhørsforhold, medlemskab i en fagforening, formueforhold (f.eks. gæld*), tidligere straffedomme* og privatliv samt seksuel orientering.

* for så vidt det ikke er relevant for ansættelsen

Skal jeg sende min ansøgning via mail eller med posten?
Hvis du sender din ansøgning via mail, bekræftes modtagelsen automatisk. Grundet det store antal ansøgninger vi modtager vil bekræftelse evt. ske forsinket. Efter senest 3 uger vil du få svar på din ansøgning. Du vil f.eks. blive inviteret til en jobsamtale – personligt eller telefonisk/via Skype.

Hvad skal jeg have på til en jobsamtale?
Klæd dig efter hvad der synes rimeligt i forhold til den stilling du søger. Hvis det er almindeligt at gå med jakkesæt og slips i arbejdshverdagen, bør du klæde dig tilsvarende til jobsamtalen. Det er vigtigt, at du går i ordentligt og rent tøj – det vil også give dig mere selvtillid i selve samtalesituationen.